IMCD Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 388 27 00
Fax: +48 22 388 27 10
E-mail: info@imcd.pl
Strona: www.imcdgroup.com
 • Dostawca surowców:
  • Kauczuki syntetyczne
   • EPDM
   • FKM
   • PIB
   • SBS
   • TPE
  • Inne
   • Barwniki i pigmenty
   • Plastyfikatory
   • Antyutleniacze i antyozonanty
   • Uniepalniacze
   • Dyspergatory
   • Aktywatory wypełniaczy
   • Sadze techniczne
   • Krzemionki i krzemiany
   • Kaoliny
   • Rozpuszczalniki
   • Zmiękczacze
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Dostawca maszyn
Przetwórca surowców
Dostawca maszyn:
Przetwórstwo surowców:
Miasto: