Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
02-366 Warszawa
Tel.: + 48 22 608 51 00
Fax: + 48 22 608 51 51
E-mail: jrs@jrs.pl
Strona: www.jrs.de
 • Dostawca surowców:
  • Inne
   • Plastyfikatory
   • Krzemionki i krzemiany
   • Stearyny
 • W ofercie również:
  • Rettenmaier Polska Sp. z o.o. dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oferuje:
  • Włókna naturalne do produkcji kompozytów, granulaty polimerowe z włóknami drewna
  • Substancje pomocnicze FACI S.p.A. środki poślizgowe i antystatyki: stearyniany ( wapnia, cynku, magnezu ), epoksydowany olej sojowy EPOXOL, stearynian glicerolu, inne oleochemikalia
  • Krzemionki i glinokrzemiany firmy IQESIL S.A.
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Dostawca maszyn
Przetwórca surowców
Dostawca maszyn:
Przetwórstwo surowców:
Miasto: