KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
Tel.: + 48 61 873 20 00
Fax: + 48 61 873 20 01
E-mail: krahn@krahn.pl
Strona: www.krahn.pl
 • Dostawca surowców:
  • Kauczuki syntetyczne
   • CR
   • EVM
   • HNBR
   • NBR
   • ECO
  • Inne
   • Barwniki i pigmenty
   • Plastyfikatory
   • Stearyny
   • Środki porotwórcze
   • Zmiękczacze
 • W ofercie również:
  • stearyniany, żywice węglowodorowe, CPE (chlorowany polietylen)
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Dostawca maszyn
Przetwórca surowców
Dostawca maszyn:
Przetwórstwo surowców:
Miasto: